ЦEНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH DAVLAT QO’MITASI HUZURIDAGI ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA FAOLIYAT KO’RSATAYOTGAN ХODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI

Ilg'or ta'lim texnologiyalari

Jahon standartlariO’ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING «EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA QO’SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO’G’RISIDA» GI QARORI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI «QIZIL KITOBI»GA KIRITILGAN O’SIMLIK VA HAYVONLAR

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «TABIATNI MUHOFAZA QILISH TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING «O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH DAVLAT QO’MITASI TO’G’RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA» GI QARORI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING «TABIATNI MUHOFAZA QILISHNI TA’MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA» GI QARORI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISH TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «ATMOSFERA  HAVOSINI  MUHOFAZA QILISH TO’G’RISIDA»GI  QONUNIGA O’ZGARTIRISH VA QO’SHIMCHALAR KIRITISH TO’G’RISIDA

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «OZON QATLAMINI BUZUVCHI MODDALARGA DOIR MONREAL PROTOKOLIGA KIRITILGAN TUZATISHNI (PEKIN, 1999 YIL 3 DEKABR ) RATIFIKATSIYA QILISH TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «EKOLOGIK NAZORAT TO’G’IRISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH DAVLAT QO’MITASINING «EKOLOGIK NAZORATNING JAMOATCHI INSPEKTORLIGIGA NOMZODLARNI MAXSUS TAYYORGARLIKDAN O’TKAZISH TARTIBI TO’G’RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA» GI QARORI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAR TO’G’RISIDA»GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «CHIQINDILAR TO’GRISIDA»GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «EKOLOGIK EKSPERTIZA TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «O’RMON TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «O’SIMLIK DUNYOSINI MUHOFAZA QILISH VA UNDAN FOYDALANISH TO’G’RISIDA»GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «HAYVONOT DUNYOSINI MUHOFAZA QILISH VA UNDAN FOYDALANISH TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «MAHSULOT VA XIZMATLARNI SERTIFIKATLASHTIRISH TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING «SUV VA SUVDAN FOYDALANISH TO’G’RISIDA» GI QONUNI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING «2030 YILGACHA BO’LGAN DAVRDA O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH KONTSEPTSIYASINI TASDIQLASH TO’G’RISIDA» GI FARMONI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING «O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH KONTSEPTSIYASINI TASDIQLASH TO’G’RISIDA» GI QARORI