ЦEНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH DAVLAT QO’MITASI HUZURIDAGI ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA FAOLIYAT KO’RSATAYOTGAN ХODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI

Ilg'or ta'lim texnologiyalari

Jahon standartlari«Atmosfera havosini muhofaza qilish» moduli bo’yicha

«O’simlik va hayvonot dunyosi obyektlaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish» moduli bo’yicha

«Yer va suv resurslari, ularni muhofaza qilish hamda ulardan oqilona foydalanish» moduli bo’yicha

«Chiqindi bilan bog’liq ishlarni muofiqlashtirish va nazorat qilish» moduli bo’yicha